92-318 Łódź, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 141
+48 507 058 414
kontakt@c4guns.pl

RODO

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuj, co nastpuje:

1. Współadministratorami Danych Osobowych podanych przez Ciebie jest

C4 EVENTS SEBASTIAN STRASZYŃSKI

NIP: 728-22-64-681
92-318 Łódź
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 141

oraz

STOWARZYSZENIE STRZELECKO-KOLEKCJONERSKIE C4 GUNS

KRS: 0000718012 NIP: 9471995056 REGON: 369456501 92-318 Łódź

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 141

 1. Twoje Dane osobowe przetwarzane bd:

  1. a)  w zwizku z zawartą umową w celu jej realizacji, art. 6 lit b

  2. b)  w celach przesyłania informacji handlowych i organizacyjnych o  wiadczonych usługach 6.lit a

  3. c)  w celu dochodzenia roszczeń za wiadczone usługi 6 lit b

 2. Dane osobowe Podmiotu danych mogą być udostpniane podmiotom trzecim (zostaną udostpnione firmom wspomagajcym procesy informatyczne oraz na potrzeby kontroli/postepowań administracyjnych przez (Wydział Postpowań Administracyjnych Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi, biuro ksigowe, Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, Polski Związek Strzelectwa Sportowego)

 3. Dane osobowe Podmiotu danych nie bdą udostpniane do pastwa trzeciego poza UE lub organizacji midzynarodowej.

 4. Twoje dane przechowywane bdą przez okres okrelony prawem, a jeli to nie jest okrelone nie dłuej niż jest to potrzebne do realizacji celów wskazanych w pkt 2 niniejszej informacji (dane ksigowe nie dłuej niż 6 lat)

 5. Przysługuje Panu /Pani prawo do:

  1. a)  dostpu do swoich danych,

  2. b)  sprostowania swoich danych,

  3. c)  przeniesienia swoich danych,

  4. d)  usunicia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  5. e)  wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO

 6. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w kadym czasie, z przyczyn zwizanych z Pana /Pani szczególną sytuacj, o ile dane przetwarzane są w zwizku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.

 7. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnicia zgody w kadym czasie.

 8. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych w zwizku z:

page1image63721296

 1. a)  wymogiem ustawowym zgodnie z Rozporzdzeniem z dnia 4 marca 2002r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. NR 23, poz 238).

 2. b)  wymogiem umownym umoliwiajcym wiadczenie usługi

 3. c)  z udziałem jest dobrowolne, jednake odmowa podania danych osobowych

  moe uniemoliwić rejestracje w ww. klubie, brak podania danych skutkuje brakiem moliwoci wiadczenie usług oraz czynnego uczestniczenia w zajciach ww. klubie na terenie strzelnicy mieszczcej się Łodzi przy Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 141

10. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. 

Klikając przycisk "Akceptuj" zgadzasz się na używanie ciasteczek na stronie więcej informacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce. Treść Polityki Prywatności znajduje się pod linkiem https://c4guns.pl/polityka-prywatnosci/

Zamknij