WARUNKI PRZYJĘCIA

C4GUNS ŁÓDŹ

Dowiedz się jakie warunki należy spełnić, aby zostać członkiem Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonerskiego C4 GUNS w Łodzi

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonerskiego
C4 GUNS w Łodzi należy

złożyć własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską (LINK), a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo zgodę opiekuna prawnego na udział w treningach i współzawodnictwie sportowym /strzelectwo/.

Dokonać wpłaty wpisowego na INDYWIDUALNE KONTO WYGENEROWANE DLA CZŁONKA tytułem: – „WPISOWE DO KLUBU Imię i Nazwisko” – kwota (pełne członkostwo 500zł / kolekcjonerzy 200 zł) – płatne jednorazowo ” SKŁADKA CZŁONKOWSKA Imię i Nazwisko za miesiąc/rok” – płatna comiesięcznie w kwocie 50 zł

WYBIERZ PAKIET DLA SIEBIE I OSZCZĘDZAJ

6 miesięcy

260 PLN
 • Tytuł przelewu:

  składki za 6 miesięcy za rok 2021

  oszczędzasz 40 złotych

CAŁY ROK

520 PLN
 • Tytuł przelewu:

  składki za rok 2021

  oszczędzasz 80 złotych

3 MIESIĄCE

130 PLN
 • Tytuł przelewu:

  składki za 3 miesiące za rok 2021

  oszczędzasz 20 złotych

UWAGA!!!

INDYWIDUALNY NUMER KONTA DLA NOWEGO CZŁONKA BĘDZIE WYGENEROWANY PO ZŁOŻENIU PISEMNEJ DEKLARACJI W SIEDZIBIE KLUBU LUB JEGO PRZESŁANIU DROGĄ E-MAIL NA ADRES: KONTAKT@C4GUNS.PL !!!!

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Klub jest członkiem:

ŁZSS /Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego/ oraz

PZSS /Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego/ .

Posiadamy ważną licencję PZSS nr: LK-1353/2019