fbpx
Image
Image

Krzysztof "Plaster"

Jestem byłym żołnierzem wojsk specjalnych, doświadczonym bojowo operatorem, a także szkoleniowcem z krwi i kości, posiadającym kompleksową wiedzę, zgodną z najnowszymi światowymi standardami sił specjalnych.W Jednostce Wojskowej Komandosów służyłem w Zespole Bojowym oraz w Pionie Szkolenia JW., zajmując stanowiska operatora uzbrojenia sekcji specjalnej oraz instruktora walki w bliskim kontakcie operacji specjalnych (CQB). Doświadczenie bojowe zdobywałem wykonując operacje specjalne w ramach misji militarnych o różnym charakterze m.in. w Iraku i w Afganistanie. Jestem absolwentem wielu kursów i szkoleń, w kraju i zagranicą. Instruktorem Strzelectwa ( w tym Strzelectwa Bojowego), uczestnikiem specjalistycznych kursów walki w bliskim kontakcie operacji specjalnych (CQB) w tym ,,Special Forces Advance Urban Course" organizowanym przez i dla instruktorów US Special Forces. Swoją wiedzę pogłębiałem dzięki ścisłej współpracy z najlepszymi instruktorami jednostek specjalnych z kraju i państw NATO a także szkoląc się z podmiotami cywilnymi np. z sześciokrotnym mistrzem świata w IPSC Erickiem Grauffelem, czy jednym z najlepszych na świecie strzelców karabinka sportowego Ebbe Wolffem.

Zapraszam do kontaktu!

Program Szkoleń

 

- Szkolenie wprowadzajace, 

- Pistolet podstawowy,  

- Pistolet średnio zaawansowany,  

- Pistolet zaawansowany, 

- Karabinek podstawowy,  

- Karabinek średnio zaawansowany,  

- Karabinek zaawansowany, 

- Strzelania statyczne,  

- Strzelania dynamiczne,  

- Strzelania zza barier,  

- Nauka rytmiki strzeleckiej, 

- Tranzycja 

- Home PROTECTION I, II,III 

-VCQB I,II 

 

Szkolenie wprowadzajace- jednodniowe szkolenie zapoznawcze, skierowane do osób, które nie strzelały z broni  lub osób które posiadają niewielkie doświadczenie strzeleckie, chcących zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego i skutecznego prowadzenia ognia, w sytuacjach zagrożenia. Udział w tych zajęciach umożliwia przećwiczenie podstawowych czynności, których opanowanie jest niezbędne do bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią w sytuacjach wymuszających jej użycie. Każdy uczestnik szkolenia, chcący kontynuować przygodę ze strzelaniem sytuacyjnym z broni może podnosić swoje umiejętności w ramach kolejnych szkoleń strzeleckich. 

 

Poziom podstawowy- przeznaczony  jest dla osób, które mają styczność po raz pierwszy z bronią lub ich doświadczenie jest małe i są zainteresowane nauką oraz zbudowaniem solidnych podstaw w posługiwaniu się pistoletem lub karabinkiem. Na tym poziomie,  główny nacisk kładziemy  na fundamenty i zbudowanie właściwej bazy strzeleckiej, pozwalające na wyrobienie bezpiecznych i dobrych  nawyków oraz wypracowania świadomości w posługiwaniu się bronią palną. Szkolenie składa się z trzech części: teoretycznej, manualnej oraz strzelania amunicją bojową. 

 

Szkolenie średnio-zaawansowane –  jednodniowe szkolenie umożliwiające naukę strzelania sytuacyjnego z pistoletu lub karabinka od podstaw do średnio zaawansowanych strzelecko i taktycznie zagadnień.  

Szkolenie  również  składa się z trzech części: teoretycznej, manualnej oraz strzelania amunicją bojową. Celem szkoleniowym jest nabycie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią krótką oraz prowadzenia celnego ognia w różnych postawach strzeleckich w miejscu i za zasłon. Uczestnik szkolenia uzyskuje również możliwość nauki właściwego postępowania z bronią w sytuacjach awaryjnych np. w sytuacji dysfunkcji broni, w sytuacji konieczności wymiany magazynka czy też niedyspozycyjności jednej z rąk.  

Szkolenie średnio-zaawansowane kończy się praktycznym egzaminem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności strzeleckich. Uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny z egzaminu otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.  

 W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego, uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający wyłącznie udział w szkoleniu i chcąc uczestniczyć w następnych poziomach kursów strzeleckich powinien powtórzyć szkolenie i ponownie przystąpić do egzaminu sprawdzającego. 

 

Uwaga: Aby uczestniczyć w szkoleniu średnio-zawansowanym należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie podstawowym. Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie zaawansowanym należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie średnio-zaawansowanym, itd.  Przerwa pomiędzy poszczególnymi szkoleniami nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące. W przypadku przerwy trwającej około 2-3 miesięcy, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie sugeruje się, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie wymagane jest, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym. 

 

Rytmika strzelecka-  szkolenie dla osób które ukończyły kurs średnio-zaawansowany i chcą pogłębić wiedzę  na temat oddawania więcej niż jednego strzału do celu bądź walki z kilkoma celami. Skierowane jest również do strzelców zaawansowanych , którzy chcą  nauczyć się podstaw oddawania celnych wielo-strzałów na różnych odległościach. Szkolenie składa się z trzech części: teoretycznej, manualnej oraz strzelania amunicją bojową, prowadzone według standardów opracowanych dla operatorów sił specjalnych. W trakcie zajęć skupimy się przede wszystkim na prawidłowej pracy na języku spustowym, pracy na resecie języka spustowego i splitem między strzałami. Budowanie nawyków  małymi krokami nie dopuści do powstania błędów, które powielane na kolejnych etapach mogą być trudne to wyeliminowania. Zaczniemy powtórzeniem wybranych elementów z poziomu średnio-zaawansowanego (prawidłowa baza strzelecka, usuwanie dysfunkcji broni, postawy wymuszone). Po przypomnieniu wprowadzenie do strzelania rytmicznego tzn. oddawanie wielo-strzałów do jednego lub kilku celów, strzelanie na różnych dystansach, ocena własnych możliwości , praca z timerem strzeleckim. 

Szkolenie z rytmiki strzeleckiej- również kończy się praktycznym egzaminem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności strzeleckich. Uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny z egzaminu otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.  

 W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego, uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający wyłącznie udział w szkoleniu i chcąc uczestniczyć w następnych poziomach kursów strzeleckich powinien powtórzyć szkolenie i ponownie przystąpić do egzaminu sprawdzającego. 

 

Uwaga: Aby uczestniczyć w szkoleniu rytmika strzelecka należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie średnio-zaawansowanym. Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie zaawansowanym należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie średnio-zaawansowanym, itd.  Przerwa pomiędzy poszczególnymi szkoleniami nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące. W przypadku przerwy trwającej około 2-3 miesięcy, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie sugeruje się, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie wymagane jest, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym. 

 

Szkolenie zaawansowane –  jednodniowe szkolenia umożliwiające naukę strzelania sytuacyjnego z pistoletu lub karabinka od średnio zaawansowanych do zaawansowanych strzelecko i taktycznie zagadnień. Szkolenie  również  składa się z trzech części: teoretycznej, manualnej oraz strzelania amunicją bojową. Celem szkoleniowym jest nabycie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią krótką lub karabinkiem oraz prowadzenia celnego ognia w różnych postawach strzeleckich w miejscu, za zasłon ale przede wszystkim w ruchu. Uczestnik szkolenia również w formie przypomnienia powtarza właściwe postępowanie z bronią  w sytuacjach awaryjnych np. w sytuacji dysfunkcji broni, w sytuacji konieczności wymiany magazynka czy też niedyspozycyjności jednej z rąk.  

Szkolenie zaawansowane również kończy się praktycznym egzaminem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności strzeleckich. Uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny z egzaminu otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.  

 W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego, uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający wyłącznie udział w szkoleniu i chcąc uczestniczyć w następnych poziomach kursów strzeleckich powinien powtórzyć szkolenie i ponownie przystąpić do egzaminu sprawdzającego. 

 

Uwaga: Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie średnio-zaawansowanym należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie podstawowym. Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie zaawansowanym należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie średnio-zaawansowanym, itd.  Przerwa pomiędzy poszczególnymi szkoleniami nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące. W przypadku przerwy trwającej około 2-3 miesięcy, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie sugeruje się, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie wymagane jest, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym. 

 

Tranzycja ( przejście z broni głównej na zapasową)- Po nabyciu umiejętności pracy na barykadach oraz poruszania się, kolejnym krokiem jest nauka podejmowania szybkich decyzji w trakcie walki. Pokażemy Ci kiedy warto przejść na zapas, kiedy podjąć próbę usunięcia zacięcia, a kiedy chować się lub uciekać.  Nauczymy Cię prostych i skutecznych procedur dzięki którym zwiększysz swoje szanse w trakcie walki. 

Szkolenie Tranzycja kończy się praktycznym egzaminem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności strzeleckich. Uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny z egzaminu otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.  

 W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego, uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający wyłącznie udział w szkoleniu i chcąc uczestniczyć w następnych poziomach kursów strzeleckich powinien powtórzyć szkolenie i ponownie przystąpić do egzaminu sprawdzającego. 

 

Uwaga: Aby uczestniczyć w szkoleniu Tranzycja należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie zaawansowanym zarówno z pistoletu i karabinka. Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie zaawansowanym należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie średnio-zaawansowanym, itd.  Przerwa pomiędzy poszczególnymi szkoleniami nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące. W przypadku przerwy trwającej około 2-3 miesięcy, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie sugeruje się, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie wymagane jest, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym.   

 

Powrót do podstaw- szkolenie adresowane do strzelców zaawansowanych i średnio-zaawansowanych. Tym razem nie będzie taktyki ani efektownie wyglądających drilli. Będzie za to ciężka, rzetelna praca nad podstawami. Tym trudniejsza, im więcej złych nawyków zdążyłeś sobie wyrobić wraz z przeświadczeniem o własnej strzeleckiej zajebistości. Możesz mieć jednak pewność, że po tym doświadczeniu inaczej spojrzysz na trening strzelecki. 

Powrót do podstaw trwa cały weekend i obejmuje minimum 8 godzin zajęć każdego dnia. W sobotę pracujemy z pistoletem, w niedzielę z karabinem. Każdego dnia wystrzelisz minimum 400 szt. amunicji, realizując starannie przygotowane i odpowiednio zaplanowane ćwiczenia. 

Odpowiemy rownież na pytania: 

Jak podnieść swój domyślny poziom umiejętności? 

 • Co zrobić, by strzelać lepiej: celniej i szybciej?
 • Jak ćwiczyć, by praca na broni była bardziej efektywna?

Program szkolenia: 

 

 • pistolet na dystansie 0-25m 
 • karabin na dystansie 0-50m 
 • precyzja strzału
 • efektywna technika obsługi broni
 • zasady strzelania w określonym limicie czasu
 • prawidłowe wykorzystanie przyrządów celowniczych oraz różnych obrazów przyrządów celowniczych
 • optymalna konfiguracja sprzętu
 • weryfikacja obecnego poziomu strzelca i elementy do poprawy/doskonalenia
 • trening oparty na wynikach (performance-based straining) wzorowany na Tasks, Conditions & Standards

 

Home Protection to szkolenie z zakresu obronny domu, czyli nas oraz naszych najbliższych. Samo posiadanie broni w domu nie wystarczy do skutecznej obrony na wypadek agresywnego ataku na nasz dom. Jak skutecznie i bezpiecznie walczyć i bronić członków swojej rodziny we własnym domu, jak wykorzystać znajomość rozmieszczenia pomieszczeń, na czym polega jednoosobowa taktyka walki w pomieszczeniach, czy mam sojuszników w domu i jak ich wykorzystać, jak strzelać w krótkim dystansie w otoczeniu swoich bliskich? Bazując na taktyce wojsk specjalnych walki w pomieszczeniach (CQB) stworzyliśmy unikatowy  program szkolenia, który przygotuje cię do konfrontacji z bandytami we własnym domu. W czasie szkolenia stawiamy na realizm. Po tym szkoleniu inaczej spojrzysz na swój dom i jego otoczenie. 

ZE WZGLĘDU NA ZAWIŁOŚĆ PROBLEMU SZKOLENIE HOME PROTECTION PODZIELONE JEST NA 3 ETAPY ZAAWANSOWANIA: 

HOME PROTECTION ETAP I 

- analiza problemów występujących w miejscu zamieszkania 

- przechowywanie broni i amunicji w domu a ochrona domu 

-Kurs strzelania bojowego opracowany przez i dla operatorów amerykańskich wojsk specjalnych. Program szkolenia został ułożony  w sposób gwarantujący stały rozwój. W czasie szkolenia przede wszystkim uczymy walczyć z użyciem broni palnej, dlatego podstawą jest dobre opanowanie fundamentów strzelania bojowego! 

- pięć punktów  obrony i ochrony członków rodziny przed brutalną inwazją na dom(Home defense) 

 - taktyka walki w pomieszczeniach i ratowania członków rodziny (one man tactics) -współdziałanie z policją, grupą ochrony.     

HOME PROTECTION ETAP II  

W czasie tego szkolenia doskonalimy techniki walki w pomieszczeniach na bardziej złożonych scenariuszach. Zwiększamy poziom trudności poprzez dodanie rekwizytów, zwiększa się również liczba pomieszczeń oraz liczba napastników.  

HOME PROTECTION ETAP III 

Ważnym elementem tego szkolenia jest nauka pracy na latarce zamocowanej do broni oraz trzymanej w ręce. Znajomość własnego domu jako element przewagi, ochrona i ratowanie członków rodziny w sytuacjach zakładniczych doskonalenie nabytych umiejętności podczas różnych scenariuszy 

Co zabrać? 

Wszyscy uczestnicy: 

wygodny strój na co dzień (najlepiej dresy lub piżamę, klapki) 

Uczestnicy z własną bronią: pistolet samopowtarzalny 

latarka (EDC lub na broni) 

150 szt. amunicji 

2 magazynki 

kabura EDC 

 

Uwaga: Aby uczestniczyć w szkoleniu HOME PROTECTION należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie zaawansowanym z pistoletu i. Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie zaawansowanym należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie średnio-zaawansowanym, itd.  Przerwa pomiędzy poszczególnymi szkoleniami nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące. W przypadku przerwy trwającej około 2-3 miesięcy, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie sugeruje się, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie wymagane jest, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym.  

 

VCQB poziom I-  Szkolenie skupiające się na strzelaniu pozycyjnym, walce w pojazdach i wokół nich. Uczestnicy będą przesuwać granice „tradycyjnej” osłony i maskowania, korzystając z osłony samochodu. Ćwiczenia będą obejmowały krytyczne użycie broni, jednocześnie zwalczając zagrożenia w pojazdach, wokół nich, z, nad i pod pojazdami, z dużym naciskiem na bezpieczne posługiwaniem się bronią w sytuacji zagrożenia życia i osób postronnych.          

 

VCQB poziom II-  Szkolenie skupiające się na strzelaniu pozycyjnym, walce w pojazdach i wokół nich. Uczestnicy będą przesuwać granice „tradycyjnej” osłony i maskowania, korzystając z osłony samochodu. Ćwiczenia będą obejmowały krytyczne użycie broni, jednocześnie zwalczając zagrożenia w pojazdach, wokół nich, z, nad i pod pojazdami, z dużym naciskiem na bezpieczne posługiwaniem się bronią w sytuacji zagrożenia życia swojego, osób podróżujących z nami  a także osób postronnych. Zajęcia zakończymy pokazem balistyki pojazdu ostrzeliwując go amunicją różnych kalibrów, pokażemy ugięcie balistyczne, deformację, penetrację i efekt końcowy w bezpośredniej korelacji z różnymi częściami pojazdu. 

 

Uwaga: Aby uczestniczyć w szkoleniu VCQB należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie zaawansowanym zarówno z pistoletu i karabinka. Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie zaawansowanym należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie średnio-zaawansowanym, itd.  Przerwa pomiędzy poszczególnymi szkoleniami nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące. W przypadku przerwy trwającej około 2-3 miesięcy, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie sugeruje się, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie wymagane jest, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym.   

 

NV–jednodniowe szkolenie dodatkowe skierowane do osób, które uzyskały certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia na poziomie zaawansowanym zarówno z pistoletu i karabinka., chcących nabyć lub rozwijać umiejętności posługiwania się pistoletem i karabinkiem. W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość nauki prowadzenia ognia w warunkach ograniczonej widoczności i w nocy, z wykorzystaniem latarek ręcznych lub latarek zintegrowanych z bronią (taktycznych) oraz wskaźników laserowych. 

 Uwaga: Aby uczestniczyć w szkoleniu NV należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie zaawansowanym zarówno z pistoletu i karabinka. Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie zaawansowanym należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie średnio-zaawansowanym, itd.  Przerwa pomiędzy poszczególnymi szkoleniami nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące. W przypadku przerwy trwającej około 2-3 miesięcy, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie sugeruje się, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu na wyższym poziomie wymagane jest, aby powtórzyć szkolenie na poziomie ostatnio ukończonym.   

 

Image
Deutsch (Deutschland) Polski (PL) English (United Kingdom)