fbpx

Kurs Członka Służby Porządkowej/Informacyjnej

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu wykonywania zadań przewidzianych dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych. Jest to szkolenie niezbędne do wykonywania zadań z zakresu ochrony podczas trwania imprezy mającej status imprezy masowej.

Szkolenie prowadzone jest w formie hybrydowej i składa  się z następujących bloków szkoleniowych:

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne;
 2. Misja służb organizatora imprezy masowej;
 3. Zagadnienia prawne;
 4. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej;
 5. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej;
 6. Zadania służb organizatora imprezy masowej;
 7. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii;
 8. Ochrona przeciwpożarowa imprezy masowej;
 9. Techniki interwencji;
 10. Zasady udzielania pierwszej pomocy;
 11. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej;
 12. Ćwiczenia praktycSzkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie jest niezbędne aby podjąć pracę na imprezach masowych w charakterze służby porządkowej / służby informacyjnej.
KOSZT: 300 PLN z vat

Kontakt do prowadzącego szkolenie:
tel: 690 685 585

email: [email protected]
Image
Deutsch (Deutschland) Polski (PL) English (United Kingdom)