Kurs Prowadzącego strzelanie i Sędziego strzelectwa sport. PZSS

Kurs Prowadzącego strzelanie i Sędziego strzelectwa sportowego PZSS w dniu 20/21.03.2021 godz. 10


CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH C4G wraz z Klubem strzeleckim C4 GUNS Łódź w dniach 20/21.03.2021 godz. 10. na terenie strzelnicy C4 GUNS organizuje kurs na prowadzącego strzelanie PZSS oraz Sędziego strzelectwa sportowego PZSS.Wzięcie udziału w kursie możliwe jest TYLKO po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza online dostępnego pod adresem:
Kurs dostępny jest w trzech wariantach:

prowadzący strzelanie + sędzia strzelectwa sportowego (pakiet) - koszt 750 PLN

prowadzący strzelanie - koszt 500 PLN

sędzia strzelectwa sportowego klasa III (lub podniesienie klasy na II) - 300 PLN

Kurs startuje w sobota 20.03.2021 o 10.00 i niedziela 21.03.2021 o 10.00

osoby zainteresowane licencją sędziego lub podwyższeniem klasy zapraszamy w dniu 21.03.2021 !!!UWAGA

Uprawnienia wydawane są zgodnie z aktualnymi regulaminami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego dostępnymi na stronie PZSS. 

Osoby, które nie spełniają warunków uzyskania uprawnień (np. brak patentu + licencja) otrzymają uprawnienia prowadzącego strzelanie dopiero po uzupełnieniu braków.
Osoby, które chcą podnieść klasę sędziowską na II muszą spełniać wymogi kolegium sędziów oraz w dniu seminarium mieć ze sobą kartę pracy sędziego.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 20-03-2021 10:00 am
Data zakończenia wydarzenia 21-03-2021
Zarejestrowanych 17
Kategoria Kursy
Nie realizujemy już rezerwacji na to wydarzenie
Image