Kurs Prowadzącego strzelanie i Sędziego strzelectwa sportowego PZSS w dniu 13/14.11.2020 godz. 16

Kurs Prowadzącego strzelanie i Sędziego strzelectwa sportowego PZSS w dniu 13/14.11.2020 godz. 16

CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH C4G wraz z Klubem strzeleckim C4 GUNS Łódź w dniach 13/14.08.2020r. na terenie strzelnicy C4 GUNS organizuje kurs na prowadzącego strzelanie PZSS oraz Sędziego strzelectwa sportowego PZSS.Wzięcie udziału w kursie możliwe jest TYLKO po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza online dostępnego pod adresem:

https://c4guns.pl/kursy-i-szkolenia

Rejestracja MUSI nastąpić najpóźniej 6 dni przed planowanym kursem tj. 06.11.2020

Kurs dostępny jest w trzech wariantach:

prowadzący strzelanie + sędzia strzelectwa sportowego (pakiet) - koszt 750 PLN

prowadzący strzelanie - koszt 500 PLN

sędzia strzelectwa sportowego klasa III (lub podniesienie klasy na II) - 300 PLN

Kurs startuje w piątek 13.11.2020 o 16.00 i sobota 14.11.2020 o 10.00UWAGA

Uprawnienia wydawane są zgodnie z aktualnymi regulaminami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego dostępnymi na stronie PZSS. 

Osoby, które nie spełniają warunków uzyskania uprawnień (np. brak patentu + licencja) otrzymają uprawnienia prowadzącego strzelanie dopiero po uzupełnieniu braków.
Osoby, które chcą podnieść klasę sędziowską na II muszą spełniać wymogi kolegium sędziów oraz w dniu seminarium mieć ze sobą kartę pracy sędziego.


E-mail