19/20.09.2020 Tacticla Combat Medic - Black Scenario

19/20.09.2020 Tacticla Combat Medic - Black Scenario

Zapraszamy do Kursu medycyny taktycznej zgodnej z wytycznymi TCCC realizowanego przez firmę SpecMedicalOps.

Kurs trwa dwa dni, 16h szkoleniowych, zajęcia realizowane w intensywny sposób z wykorzystaniem środków opatrunkowych i sprzętu ratowniczego zalecanego przez stowarzyszenie CoTCCC oraz środków pozoracji pola walki włącznie z użyciem broni ostrej, pojazdów, samochodów itp. Instruktorami są weterani misji zagranicznych z doświadczeniem bojowym i dużym doświadczeniem ratowniczym.
W programie poziomu pierwszego zrealizujemy zagadnienia:
Dzień 1 Sala wykładowa/treningowa
1 Prezentacja kompleksowa wprowadzająca do zagadnień TCCC
2 Zakładanie stazy taktycznej CAT
3 Stosowanie opatrunków polowych i hemostatycznych
4 Proste metody udrażniania dróg oddechowych
5 Zabezpieczanie ran kl. piersiowej
6 Test „Dark Room” Symulacja ewakuacji medycznej w skrajnie trudnych warunkach zewnętrznych

Dzień 2 Teren ćwiczebny

1 Ewakuacja rannych różnymi metodami w strefie pod ostrzałem
2 Ewakuacja rannych różnymi metodami w strefie bez ostrzału
3 Symulacje taktyczno/medyczne w strefach taktycznych

Realizacja z wykorzystaniem broni i amunicji, pojazdów, systemów radiowych, pozoracji pola walki i całego wyposażenia medycznego zgodnego z wytycznymi TCCC

Kurs realizowany wielokrotnie dla osób cywilnych jak i żołnierzy oraz całych pododdziałów wojskowych. Dedykowany dla wszystkich którzy są zainteresowani działaniami medycznymi w strefach niebezpiecznych, myślą o wyjeździe jako kontraktorzy w strefach wojennych lub katastrof na całym świecie lub karierze jako ratownicy medyczni w wojsku.

Koszt udziału 700 zł od osoby
Realizujemy w grupach do 20 osób

Termin : 19 wrz o 10:00 – 20 wrz o 14:00

Rejestracja : https://c4guns.pl/component/eventbooking/tacticla-combat-medic-black-scenario/individual-registration?Itemid=

Pozdrawiamy i zapraszamy


E-mail