fbpx

Nowości c4guns

z nami się nie będziesz nudzić

TCCC CLS COURSE 04-08.07.2022

Zapraszamy na szkolenie w standardach amerykańskiego stowarzyszenia NAEMT w zakresie CLS (Combat LifeSaver).
Jest to kurs dedykowany dla osób bez wykształcenia medycznego w szerokim zakresie przygotowującego do udzielania pomocy w warunkach taktycznych w konfliktach zbrojnych. Nadający tytuł Ratownika Pola Walki we wszystkich krajach NATO. Wymagany przez praktycznie wszystkie firmy kontraktorskie zatrudniające w rejonach niebezpiecznych oraz mile widziane wręcz oczekiwane przez służby krajowe.
Kurs jest realizowany przez 5 dni zawiera 40h szkoleniowych. W tym zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne uczące umiejętności oraz symulacyjne. Do szkolenia zostaną wykorzystane wyroby medyczne rekomendowane przez stowarzyszenie CoTCCC jako właściwe do wykonywania później czynności realnych. Wykorzystujemy broń ostrą i pozoracyjną, środki pozoracji pola walki, fantomy i trenażery medyczne, środki łączności osobistej.
Całość zajęć realizujemy w obiekcie strzelnicy C4Guns w Łodzi na ulicy Piłsudskiego 141
Zapewniamy
- Realizacje zajęć zgodnie harmonogramem przewidzianym dla Kursu CLS
- Opiekę medyczną i instruktorską
- Sprzęt medyczny, apteczki, sprzęt ewakuacyjny do zajęć praktycznych i symulacyjnych
- Ochronę oczu i uszu podczas zajęć z bronią
- Jest możliwość udostepnienia podstawowego wyposażenia taktycznego na czas zajęć
Pomagamy
- W organizacji akomodacji na czas kursu
Nie zapewniamy
- Wyżywienia na kursie
- Noclegów
- Osobistego umundurowania
Oczekujemy że uczestnik ma na szkolenie własny:
- Mundur lub ubranie do zabrudzenia
- Notatnik i długopis
- Szpej taktyczny
- Zegarek
Koszt udziału 1500 zł od osoby.
Realizujemy w grupach do 20 osób
Sylwester Winiarski
NAEMT TCCC instr. 456485
Paramedic No. 459/05
Veteran BAAA 2937
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszeniem jest realizacja opłaty na konto:
Credit Agricole 49194010765252999900000000
W opisie proszę napisać kto jest uczestnikiem i nazwę kursu np. "TCM Ixisiński"
Zapraszam do udziału!!!
 
 
We invite you to training in the standards of the American NAEMT association in the level of CLS (Combat LifeSaver). It is a course dedicated to people without medical education in a wide range, preparing them to provide medical treatment in tactical conditions in war conflicts area. Honored in all NATO countries. Required by virtually all contracting companies employing in hazardous areas.
The course is carried out over 5 days and includes 40 training hours. Including theoretical classes, practical classes teaching skills and simulation. The training will use medical devices recommended by the CoTCCC association as appropriate for real activities in AO. We use real weapons and deceptive weapons, battlefield simulation devices, medical phantoms and trainers, using radio personal communication.
We carry out all the activities at the C4Guns shooting range facility in Poland Łódź at Piłsudskiego 141
We provide
- Implementation of classes in accordance with the schedule provided for the CLS Course
- Medical and instructor care
- Medical equipment, first aid kits, evacuation equipment for practical and simulation classes
- Eye and ear protection during weapon classes
- It is possible to provide basic tactical equipment for the duration of the classes
We help
- In organizing accommodation during the course
We do not provide
- Meals on the course
- Overnight stays
- Personal uniform
We expect the participant to have their own training:
- Uniform or dirty clothes
- Notebook and pen
- Tactical gear
- Watch
The cost of participation is PLN 1,500 per person.
We carry out in groups of up to 20 people
Sylwester Winiarski
NAEMT TCCC instr. 456485
Paramedic No. 459/05
Veteran BAAA 2937
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail
Image